Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelser

Generelle oplysninger

BabyAkademiet ApS
CVR nr.: 42373451
Email: Hello@babyakademiet.dk


Priser

Vi tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser. Endvidere forbeholder vi os ret til at ændre i priserne uden forudgående samtykke.


Betaling

Vi modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, Mastercard og JCB. Ved køb af online eller fysiske produkter vil betalingen blive trukket ved tilmelding, eller ved opstart af produktet jf. kundens eget valg ved registering. For abonnementer, forløb og ydelser gælder at priserne, som oplyst på produktsiden, straks bliver trukket i forbindelse med bestilling, og at der i tilfælde af køb af abonnement, derefter automatisk vil blive trukket for hver abonnementsperiode. Kvittering for købet tilsendes per email, sammen med en eventuel bekræftelse på din abonnements-, forløbs, eller ydelses tilmelding.

Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.


Levering

Digitale produkter bliver leveret digitalt via e-mail, oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde f.eks. special udarbejdede programmer/planer kan der gå længere tid.

Vi kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle e-mailadresser. Det er derfor vores kunders eget ansvar at sikre, at de modtager mails fra os. Har du problemer, så er du dog mere end velkommen til at indberette problemet til os. Husk at tjekke dit spamfilter inden da. Du modtager også kvittering for dit køb på din mailadresse, og det er dit eget ansvar at gemme denne kvittering.

Forløb, ydelser og, fysiske kurser eller arrangementer vil alt efter produktets sammensætning blive leveret ved fremmøde på begivenhedernes fastsatte eller aftalte dato(er), og i nogle tilfælde også løbene med digitalt materiale tilsendt via e-mail. 


Reklamationsret

Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for defekter i materiale og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i "rimelig tid" efter du har opdaget manglen/fejlen.


Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg. nr. og konto nr., så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. e-mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.


Fortrydelsesret og ophør af samarbejde

Der er 14 dages returret. Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på support@mariadior.dk og du vil få alle pengene tilbage.*

Særlige regler gælder til Online Bootcamps hvis; 

Online ydelser, forløb og abonnementer

De 14 dages fortrydelsesret regnes fra den dag, hvor du foretager bestillingen. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger indenfor de 14 dage, frafalder fortrydelsesretten ved påbegyndelse af introen til produktet. For alle online bootcamps frafalder fortrydelsesretten den første onsdag inden opstart kl. 23.59. Her igangsættes intro til bootcampen. 


Fysiske ydelser, forløb og abonnementer

Ved booking af en plads på en bootcamp, er pladsen din så snart booking er foretaget uanset, hvilken betalings aftale du måtte have valgt. Din tilmelding er bindende efter booking jf. de 14 dages fortrydelsesret. Herefter er det ikke muligt at få refunderet pengene. Du kan dog videregive/sælge din plads til anden side, hvis du skulle blive forhindret efter aftale med os. Betalingen finder sted ved din tilmelding eller i rater, alt efter købers valg. Når betalingen er registeret modtager du en velkomst mail. Hvis du er forhindret i at deltage og ikke møder op, kan du ikke få timen igen på andet vis. Hvis instruktøren aflyser træningstimen, bliver der oprettet en ekstra træning indenfor de uger bootcampen kører.

For fysiske bootcamps frafalder muligheden for at skifte hold 14 dage før opstarts datoen. Et skift skal dog altid godkendes af os, og kræver at der er plads på det hold du ønsker at skifte til. 

Ved påbegyndt forløb, f.eks. enten personlig trænings-, kostforløb, online bootcamp eller en bootcamp, frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen.

Babyinstituttet Shop & Maria Dior og kan til hver en tid ophøre samarbejdet med en kunde. Kunden får da et beløb svarende til de resterende antal klip, eller det tilsvarende beløb respektivt til den resterende procentdel af et igangværende forløb refunderet.


Fysiske og digitale produkter

Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet og fra fortrydelsen skal du senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på support@mariadior.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Ønsker du at sende varen retur til os, skal du udfylde den vedlagte Returseddel og sende varen til:

Babyinstituttet Shop ApS
Omega 9
8382 Hinnerup

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen, uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

De 14 dages fortrydelsesret regnes fra den dag;

- Hvor du modtager produktet.
- Får det sidste produkt i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, bestilt i én ordre, men leveres enkeltvis eller af flere omgange.
- Får det sidste parti, eller sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om aftale af levering af varer der består af flere partier/dele.
- Den første vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode.


Produkter undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:
- Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
- Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen.
- Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
- Varer, hvor plomberingen er brudt.
- Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anderkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
- Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
- Aviser, tidskrifter eller magasiner dog undtaget abonnementsaftaler for sådanne publikationer.
- Aftaler indgået på offentlig auktion.
- Varer, der forringes eller forældes hurtigt.


Returnering

Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket ordentligt ind. Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen.
Du bærer risikoen for varen fra tidpunket for varens levering og til, vi har modtaget den retur. 

Kontakt os telefonisk eller på e-mail forud for returnering af produkter. Maria Dior vil efter aftale dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang.

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelseretten sendes til:

Babyinstituttet Shop ApS
Omega 9
8382 Hinnerup

Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.


Varens stand ved returnering

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøve varen, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, det ovenfor beskrevet, betragtes den som brugt. Hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet - af returneringen. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.


Refusion

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os retur.
I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købs-beløbet.
Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtaget ekstra omkostninger som følge af dit valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. 
Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.


Afbud og ændring af tider

Afbud og ændring af tider til personlige ydelser og konsultationer skal ske per e-mail senest 24 timer før tidspunktet for afholdelse af timen. Glemmer du at melde afbud betragtes timen som afholdt. Er timen essentiel i dit forløb kan en ny time afholdes efter særskilt betaling. Det pålægger det kunden at få booket en ny tid, dog ikke hvis træner eller konsulent fra Maria Dior aflyser, da det i så fald er os der sørger for at få planlagt en anden tid.


Bero

Bero af personlige forløb så som personlig trænings- eller kostforløb, kan ske med 14 dages varsel i op til 1 måned. Hvis det skal sættes i bero grundet sygdom kan træner bede om en sygemeldin,g som kunde selv skal betale for.


Opsigelse

Opsigelse af personlige forløb såsom særlige kostforløb eller personlig træningsforløb skal ske skriftligt senest en måned før opsigelses måneden. Opsigelsesperioden er da 1 måned, samt den løbende måned.

Opsigelse af Maria Dior-Bootcamp medlemskabet kan til en hver tid blive sagt op ved at kontakte os, alternativt kan det opsiges her i simplero før en ny betalingscyklus af 3 måneder. Har du påbegyndt en bootcamp vil dit medlemskab dog først blive sagt op når holdet er fuldendt.


Rettigheder

Alle rettigheder til leverede digitale produkter tilhører Babyinstituttet Shop ApS / Maria Dior. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Et hvert produkt er personligt og du må derfor ikke sælge, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Babyinstituttet Shop / Maria Dior. 


Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Vi forbeholder sig ret til at annullere købers ordre som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Maria Dior tager forbehold for tastefejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.

Al træning foregår på eget ansvar, og opholdelse af baby i lokaler før, under – og efter træning, er på forældres eget ansvar.

Babyinstituttet & Maria Dior formidler, bruger og spreder den viden som var har modtaget igennem uddannelser og kurser samt personlige betragtninger og erfaringer. Alt indholdet skal betragtes som en inspiration, der stilles til rådighed, uden nogen form for garanti for effekt.


Tavshedspligt

Du vil opleve tavshedspligt fra alt vores personale. Kun under omstændigheder hvor det er relevant at drøfte en situation med andet personale, vil du opleve at information videregives.


Klagemuligheder – oversigt og links:

Har du en klage over et produkt, købt i vores Webshop, kan der sendes en klage til:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.
Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: hello@babyinstituttet.dk